Conventional and Nuclear Power Plants

20140911145300f7eccj1g1z1b

Les plantes convencionals i l'energia nuclear
Antirretrocesos s'utilitzen àmpliament en les bombes usades en els sistemes de refrigeració primari i secundari d'equips de generació d'energia.