Davits (Winches)

201409111509265vazdukc7azd

Pescants (Torns)
embragatges unidireccionals s'utilitzen en combinació amb els frens per assegurar la reducció d'assegurança i fons d'embarcacions de rescat en vaixells i plataformes off-shore. Normes a escala de la nova indústria estan
satisfets per la nostra qualitat de disseny i fabricació.