ໂຮງງານຜະລິດ Tour - Ziguang Needle Roller Co, Ltd

ທັດສະນະໂຮງງານຜະລິດ

F2
F1
F6
F10
f11
F4
f8
F5
f7